වත්මන් ආණ්ඩුවේ කිසිම අමාත්‍යාංශයක් බාරගන්නේ නැහැ: දයාසිරි

තමා නුදුරේදීම ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ධූරයට පත්කිරීමට නියමිත බවට සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවල පළවන වාර්තා ප්‍රතික්ෂේප කළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර වත්මන් රජයේ කිසිදු අමාත්‍යාංශයක් භාර නොගන්නා බව ප්‍රකාශ කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *