ලෝක රග්බි කණ්ඩායම ප්‍රධාන ගිවිසුම් තුනකින් පසු ශ්‍රී ලංකා රග්බි තහනම ඉවත් කරයි

ප්‍රධාන එකඟතා තුනකට එළැඹීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකා රග්බි ක්‍රීඩාවට (SLR) පනවා තිබූ තහනම ඉවත් කරන බව ලෝක රග්බි කණ්ඩායම සිකුරාදා (10) නිල වශයෙන් නිවේදනය කළේය.

ලෝක රග්බි කවුන්සිලය, SLR, Asia Rugby (AR), ශ්‍රී ලංකා රජය සහ අදාළ පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ සාකච්ඡා කර, වත්මන් SLR නිලධාරීන්ට 2024 මාර්තු දක්වා ඔවුන්ගේ වගකීම් ඉටු කිරීමට ඉඩ දීමේ අවශ්‍යතාවය ඇතුළු ප්‍රධාන කොන්දේසි තුනකට එකඟ විය. , මෙම වගන්තියේ එක් ප්‍රධාන විශේෂත්වයක් වූයේ ලෝක රග්බි හෝ ඒආර් විසින් අත්හිටුවා ඇති ඕනෑම සාමාජිකයෙකුට එහි කොටස්කරුවෙකු විය නොහැකි වීමයි, එය හිටපු ජනාධිපති රිස්ලි ඉල්ලියාස් නැවත උණුසුම් ආසනයට පැමිණීමේ ඕනෑම අවස්ථාවක් ඵලදායි ලෙස අවසන් කළේය.

ශ්‍රී ලංකා රග්බි පාපන්දු සංගමයේ (SLR) අත්හිටුවීම ඉවත් කිරීමට සහ ස්ථායීකරණ කමිටුව පිහිටුවීමේ නියෝගය අවලංගු කිරීමට ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යවරයා එකඟ වී ඇති බව ලෝක රග්බි නිල නිවේදනයේ සඳහන් වේ. මෙයට අමතරව ලෝක රග්බි විධායක මණ්ඩල සාමාජික සහ කවුන්සිලයේ ආසියා නියෝජිත ඇඩා මිල්බිගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සමාලෝචන කණ්ඩායමක් පිහිටුවීමට නියමිතය. මෙම කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකා ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව (NOCSL), ශ්‍රී ලංකා රග්බි (SLR), සමාජ ශාලා, විනිසුරුවන් සහ පාසල්වල නියෝජිතයින්ගෙන් සමන්විත වන අතර, නව මණ්ඩලයක් තෝරා පත් කර ගැනීම සඳහා ගෙවීමක් ද ඇත. ලෝක රග්බි අතුරු නීතිවලට අනුකූලව.

2023 මැයි මාසයේදී දේශපාලන ඇඟිලි ගැසීම් සම්බන්ධ ලෝක රග්බි නීති උල්ලංඝනය කිරීම සහ පාලනය පිළිබඳ කනස්සල්ල හේතුවෙන් ලෝක රග්බි සංගමය ශ්‍රී ලංකා රග්බි සංගමය අත්හිටුවීමට තීරණය කළේය. අත්හිටුවීම වහාම ක්‍රියාත්මක විය.

ලෝක රග්බි කවුන්සිලය සහ ආසියා රග්බි කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවේ රග්බි ක්‍රීඩාවට සිදුවන බාධා අවම කිරීම සඳහා අදාළ සියලුම පාර්ශවකරුවන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට එකඟ විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *