ලෝක බැංකුව ලබන සතියේ ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ඩොලර් මිලියන 700 ක් අනුමත කිරීමට සැරසෙයි.

රොයිටර් පුවත් සේවයට අනුව, මාර්තු මාසයේ IMF ගනුදෙනුවකින් පසු අර්බුදකාරී දූපත් ජාතිය සඳහා විශාලතම අරමුදල් වාරිකය වන ජූනි 28 වැනිදා පැවැත්වෙන මීළඟ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීමේදී ලෝක බැංකුව ශ්‍රී ලංකාව සඳහා අයවැය සහ සුබසාධන ආධාර වශයෙන් ඩොලර් මිලියන 700ක් අනුමත කිරීමට ඉඩ ඇත.

ලෝක බැංකුවේ මූලාශ්‍රයක් පැවසුවේ, යෝජිත අරමුදල්වලින් ඩොලර් මිලියන 500ක් අයවැය ආධාර සඳහා වන අතර ඩොලර් මිලියන 250 බැගින් කොටස් දෙකකින් ලැබෙන බව ය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ප්‍රගතිය සහ සැප්තැම්බර් මාසයේදී පැවැත්වීමට නියමිත IMF වැඩසටහනේ පළමු සමාලෝචනය බැංකුව නිරීක්ෂණය කරන බැවින් පළමු වාරිකය අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල අනුමැතියෙන් පසු මීළඟ ඔක්තෝබර් මාසයේ දී ලබා දීමට ඉඩ ඇති බව ලෝක බැංකු මූලාශ්‍රය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

ඉතිරි ඩොලර් මිලියන 200 පසුගිය වසරේ මුල් භාගයේ ඉන්දියානු සාගර ජාතියේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදය ආරම්භයේ සිට ජනගහනයෙන් 25% දක්වා දෙගුණයක් වී ඇති දුප්පතුන්ට උපකාර කිරීමේ වැඩසටහන් සඳහා වෙන් කෙරෙනු ඇති බව තවත් ලෝක බැංකු මූලාශ්‍රයක් පවසයි.

“සහාය සඳහා ලියාපදිංචි වී ඇති නිවාස ශ්‍රේණිගත කරනු ලැබේ… සහ අවම මිලියන 2 සහාය සඳහා සුදුසුකම් ලබයි,” මූලාශ්‍රය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

අදහස් දැක්වීම සඳහා කරන ලද ඉල්ලීම්වලට ලෝක බැංකුව සහ මුදල් අමාත්‍යාංශය වහාම ප්‍රතිචාර දැක්වූයේ නැත.

මිලියන 22 ක රටේ ආර්ථිකය ලබන වසරේ වර්ධනයට ආපසු යාමට පෙර මේ වසරේ 2% කින් හැකිලෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බව රජය ඇස්තමේන්තු කර ඇත්තේ විදේශ විනිමය සංචිත වාර්තාගත අවම මට්ටමට පැමිණීමෙන් පසු පසුගිය වසරේ වාර්තාගත 7.8% හැකිලීමෙන් පසුව ය.

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මාර්තු මාසයේදී ඩොලර් බිලියන 3කට ආසන්න ඇපදීමක් අනුමත කර ඇති අතර, ලෝක බැංකුව, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සහ අනෙකුත් බහුපාර්ශ්වික ආයතනවලින් ඩොලර් බිලියන 4ක් දක්වා අමතර අරමුදල් ලැබෙනු ඇතැයි ශ්‍රී ලංකාව අපේක්ෂා කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *