ලෝක ජල දිනය අදයි

ලෝක ජල දිනය මාර්තු 22 එනම් අද දිනට යෙදී තිබේ. මෙවර තේමාව සාමය හා ජලය යන්නයි. 1993 වර්ෂයේ සිට සෑම වසරකම මාර්තු 22 වැනිදා ලෝක ජල දිනය සැමරෙන්නේ එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රඥප්තියට අනුවයි.

ලෝකය පුරා පුද්ගලයින් බිලියන 22 කට ආසන්න පිරිසකට පානීය ජලය නොලැබුණු ඇති බව අනාවරණය වේ.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පවසන ආකාරයට පුද්ලයින්ගෙන් මිලියන 2.3 කට නිවසේදී සබන් ගා අත් සේදීමට පවා අවස්ථාව හිමි නොවේ.

පරිසරෙවේදීන් අවධාරණය කරන්නේ නාගරික හා කාර්මික අපද්‍රව්‍ය හේතුවෙන් සහ මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් නිසා ජලය දූෂණය ඉහළ ගොස් ඇති බවයි.

ජාතික දේශසීමා හරහා ගමන් කරන ජලමාර්ගවලින් බිලියන තුනකට අධික ජනතාවකට ජල අවශ්‍යතාවය සපුරා ගන්නා බව එක්සත් ජාතීන්ගේ දත්තවලට අනුව හදුනාගෙන තිබේ.

ගංගා ,වැව් ඇතුළු සහ අනෙකුත් ජල මුලාශ්‍ර අසල්වැසි රටවල් සමග ජලය බෙදාගන්නා රටවල් සංඛ්‍යාව 153 කි.

ලෝක බැංකුව පුරෝකථනය කරන ආකාරයට ලෝකයේ 2050 වනවිට ඉල්ලුම සහ ජල සංචිත අතර විශාල අර්බුදයකට මුහුණ දීමට සිදු වන බවයි.

මෙරට ජල හිඟයකට මුහුණ දෙන්නේ අවිධිමත් සංවර්ධනය හා වන විනාශය නිසා ජල පෝෂිත ප්‍රදේශ තර්ජනයට ලක් වීම මුහුණ දීමට සිදුවන දැඩි අභියෝගයකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *