ලිහිසි තෙල් කර්මාන්තය සඳහා නව අවස්ථා ලබාදීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය…

නව ක්‍රීඩකයින්ට වෙළඳපොළට පිවිසීමට ඉඩ සැලසීම සඳහා නැවුම් බලපත්‍ර වටයක් කැඳවමින් රටේ ලිහිසි තෙල් කර්මාන්තය තවදුරටත් ලිහිල් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

උසස් තත්ත්වයේ සහ නව්‍ය නිෂ්පාදන සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ ලිහිසි තෙල් වෙළෙඳපොළට පිවිසීමට අවස්ථාව සැලසීම සඳහා නවකයින් තෝරා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමට විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර සඳුදා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ඉල්ලා සිටියේය.

රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ මෙම පියවර මඟින් පාරිභෝගිකයින්ට වඩාත් තරඟකාරී මිල ගණන් යටතේ ලිහිසි තෙල් මිලදී ගැනීමට අවස්ථාව සැලසෙන බවයි.

“ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථා පනත (1961 අංක 28) සහ ඒ සමඟ සංශෝධිත විධිවිධාන මගින් ලිහිසි තෙල් කර්මාන්තයට ප්‍රවේශ වීම සඳහා නව අයදුම්කරුවන් තෝරා ගැනීමට සහ ඒ අනුව බලපත්‍ර ලබා දීමට ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන විෂය භාර අමාත්‍යවරයාට බලය පවරා ඇත.

එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා විසින් රටේ ලිහිසි තෙල් වෙළඳපොළ සම්පූර්ණයෙන්ම විවෘත කර ඇත.

මේ වන විට ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව ඇතුළු බලපත්‍රලාභී සමාගම් 26ක් මෙරට ලිහිසි තෙල් කර්මාන්තයේ නිරතව සිටිති. 2022 දෙවන කාර්තුව වන විට, Chevron Lubricants Lanka PLC සතුව සියයට 45.64ක වෙළඳපල කොටසක් හිමි වූ අතර, ඉන් අනතුරුව සියයට 26.79ක් සහ සියයට 5.58ක වෙළඳපල කොටස් Lanka IOC සහ McLarens Lubricants සතු විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *