ලිට්‍රෝ ගෑස් සභාපති ඉල්ලා අස්වෙයි.

ලිට්‍රෝ ගෑස් ලංකා සමාගමේ සභාපති තේෂාර ජයසිංහ මහතා සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ.

ජයසිංහ මහතා පැවසුවේ, සිය ඉල්ලා අස්වීම ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත භාර දුන් බවයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාථමික ගෑස් සැපයුම්කරු වන ලිට්‍රෝ ගෑස් ලංකා, ගෑස් සිලින්ඩර හිඟය, ගෑස් සිලින්ඩර් පිපිරීම් සහ නිෂ්පාදන ගැටළු ඇතුළු කරුණු කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් අවධානයට ලක්ව ඇත.

තේෂාර ජයසිංහගේ සභාපතිත්වයෙන් යුත් Litro Gas Lanka 2020 නොවැම්බර් මාසයේ සිට මෙම ගැටළු වලට මුහුණ දී ඇත.

පහත දැක්වෙන්නේ තේෂාර ජයසිංහ ජනාධිපතිවරයා වෙත භාරදී ඇති ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපියයි

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *