ලංවිම ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධව මාර්ග සිතියම සහ කාලසටහන සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය…

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ (ලංවිම) ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ යෝජිත මාර්ග සිතියම සහ කාලසටහන සඳහා ඊයේ (18) කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වූ බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා අඟහරුවාදා (18) පැවසීය.

නව විදුලිබල පනතේ අවසන් කෙටුම්පත මැයි මස අවසන් වන විට අනුමැතිය සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බව අමාත්‍ය විජේසේකර මහතා පැවසීය.

ප්‍රතිසංස්කරණ ලේකම් කාර්යාලයක් පිහිටුවීමට සහ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB), ලෝක බැංකුව, ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වූ එක්සත් ජනපද නියෝජිතායතනය (USAID) සහ ජපාන ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා නියෝජිතායතනය (JICA) වැනි සංවර්ධන ආයතනවල සහාය ලබා ගැනීමට ද අනුමැතිය ලබා දෙන ලදී. ක්රියාවලිය, ඔහු පැවසීය.

මූල්‍ය හා මානව සම්පත් විගණනයක් සිදුකිරීමටත් 2023 ඔක්තෝම්බර් මාසය වන විට සංක්‍රාන්ති ක්‍රියාවලිය අවසන් කිරීමටත් අනුමැතිය ලැබී ඇති බව අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *