ලංගම රියදුරන් සහ කොන්දොස්තරවරුන් දිනකට කෝටියක් කොල්ලකනවා: ඇමති

බස් කොන්දොස්තරවරුන් සහ රියදුරන් විසින් ප්‍රවේශපත්‍ර ආදායම වංචනික ලෙස රඳවා ගැනීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට දිනකට රුපියල් මිලියන 10 ක පාඩුවක් සිදුවන බව ප්‍රවාහන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.

“ශ්‍රී ලංගම බස් රථ ධාවනය කරන අය තමන් එකතු කරන මුළු මුදල ලංගමයට නොදී ප්‍රවේශපත්‍ර නිකුත් කර එකතු කරන මුදලින් කොටසක් රඳවා තබා ගන්නවා. ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්නය නිසා දිනකට රුපියල් මිලියන 10ක් ලංගමට අහිමි වෙනවා,” අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

“මෙම ගැටලුව මඟහරවා ගැනීම සඳහා අපි පෙරගෙවුම් QR කාඩ්පත් පද්ධතියක් හඳුන්වා දෙන්නෙමු,” ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *