රුසියාවෙන් ඉන්ධන ලබා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව අයදුම් කරයි.

ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව කළ ඉල්ලීමක් සම්බන්ධයෙන් රුසියාව සලකා බලමින් සිටින බව ශ්‍රී ලංකාවේ රුසියානු තානාපති කාර්යාලය පවසයි.

රුසියානු තානාපති කාර්යාලයේ පළමු ලේකම් Anastacia Hathlova පැවසුවේ රුසියානු සමූහාණ්ඩුව මෙම ක්‍රියාවලියට සහාය දෙන බවයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉල්ලීම සලකා බලමින් පවතින බව ඇනස්ටේෂියා හත්ලෝවා ප්‍රකාශ කළ නමුත් ශ්‍රී ලංකාවේ රුසියානු තානාපතිවරයා සහ ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති අමාත්‍යවරයා අතර මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූ බවට පළ වූ මාධ්‍ය වාර්තා ඇය ප්‍රතික්ෂේප කළාය.

ශ්‍රී ලංකාව සිය ඉන්ධන හිඟයට පිළියම් යෙදීම සඳහා රටවල් කිහිපයක් සමඟ සම්බන්ධ වී ඇත.

ඉන්ධන අර්බුදය හේතුවෙන් පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් නොමැතිවීම මහජනතාවට දැඩි ලෙස බලපා ඇත.

පවතින ඉන්ධන හිඟය හේතුවෙන් දෛනිකව ජනතාව පැය කිහිපයක් දිගු පෝලිම්වල රැඳී සිටිනු දක්නට ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *