රුසියානු යුද නෞකා දෙකක් ශ්‍රී ලංකාවේ මුහුදු සීමාවට ඇතුළු වෙයි.

Nakhimov Guards මිසයිල cruiser Varyag, විශාල සබ්මැරීන් විරෝධී නෞකාවක් වන Admiral Tributs සහ විශාල මුහුදු ටැංකි Boris Butoma විසින් නායකත්වය දෙන පැසිෆික් නාවික නෞකා කණ්ඩායමක් ශ්‍රී ලංකාවට දකුණින් TOF හි වගකීම් කලාපයට ඇතුළු වී ඇත.

නැව් රැඳවුම් මධ්‍යධරණී මුහුදේ සිට ව්ලැඩිවොස්ටොක් වෙත ස්ථීර ලෙස යෙදවීමේ ස්ථානය දක්වා අන්තර් නාවික සංක්‍රමණයක් සිදු කරමින් දුර සමුද්‍ර කලාපයේ කාර්යයන් නිම කිරීමෙන් පසු නාවික හමුදා පිළිගැනීම වාර්තා කරයි.

ශ්‍රී ලංකා දිවයිනේ ප්‍රදේශයේ, පැසිෆික් බලඇණිය කළු මුහුදේ බලඇණියේ සිට හරස් මාර්ගයේදී නැව් රැඳවුම් කඳවුරේ මෙහෙයුම් පාලනය ලබා ගත් අතර, එහි වගකීම් ප්‍රදේශය ඔවුන් සාර්ථකව පසුකර ගියේය. නැව් රැඳවුම් කණ්ඩායම මේ වන විට ඉන්දියන් සාගරය හරහා ගමන් කරමින් සිටී.

විනාශ කරන්නා ගැන

අද්මිරාල් ට්‍රිබට්ස් යනු රුසියානු නාවික හමුදාවේ ව්‍යාපෘති 1155 විශාල ප්‍රති-සබ්මැරීන් නෞකාවකි (BPK). නෞකාව 1980 අප්රේල් 19 වන දින තැන්පත් කරන ලද අතර 1983 මාර්තු 26 දින දියත් කරන ලදී.

යාත්‍රාව දිගින් මීටර් 163 (අඩි 534.8) වන අතර කදම්භයක් මීටර් 19.3 (අඩි 63.3) සහ කෙටුම්පතක් මීටර් 7.8 (අඩි 25.6) කි. විස්ථාපනය ටොන් 6,200 (දිගු ටොන් 6,102) සම්මත සහ ටොන් 7,900 (දිග ටොන් 7,775) සම්පූර්ණ බර විය.

බලය සපයනු ලබන්නේ 23,000 kW (31,000 hp) hp GTA M-9 ප්‍රචාලන සංකීර්ණ හතරකින් වන අතර, ඒ සෑම එකක්ම 6,300 kW (8,500 hp) M-62 සහ 16,800 kW (22,500 hp) hp Fixed pitchers powerping twolls සමන්විත වේ. එය උපරිම වේගය 29.5 knots (55 km/h; 34 mph) ලබා දුන්නේය.

සබ්මැරීන වලට එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා, අද්මිරාල් ට්‍රිබට්ස් විසින් Metel Anti-Ship Complex හි මිසයිල අටක් සඳහා හතර ගුණයක දියත් කිරීම් දෙකක් සහ ආරක්ෂාව සඳහා සමීප කිරීම සඳහා RBU-6000 12-බැරල් රොකට් විදින දෙකක් සවි කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.