රුපියල් මිලියන 750ක් වටිනා නව CT ස්කෑන් යන්ත්‍ර තුනක් රජයෙන් මිලදී ගැනීමට යයි

CT ස්කෑන් යන්ත්‍ර තුනක් ලබාගැනීම සඳහා රජය රුපියල් මිලියන 750ක මුදලක් වැය කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

කොළඹ ජාතික රෝහලේ හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකකයේ, කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහලේ සහ කළුතර මූලික රෝහලේ දැනට පවතින සීටී ස්කෑන් යන්ත්‍ර අක්‍රිය වී ඇති අතර ඒ හේතුවෙන් රුපියල් මිලියන 750 ක වටිනාකමකින් යුත් ප්‍රතිස්ථාපන යන්ත්‍ර අවශ්‍ය වී ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ආරංචි මාර්ග පවසයි.

CT ස්කෑන් යන්ත්‍ර තුන අලුත්වැඩියා කළ නොහැකි බවත් ඒ වෙනුවට අලුත් යන්ත්‍ර ලබාදිය යුතු බවත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස එක් යන්ත්‍රයක් රජයේ මුදලින් මිලදී ගන්නා අතර ඉතිරි යන්ත්‍ර දෙක ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් ලබා දෙන ණය පහසුකමකින් ලබා ගැනීමට නියමිතය.

රජයේ රෝහල්වල ඇති සීටී ස්කෑන් යන්ත්‍ර 44 න් 12 ක් මීට පෙර ක්‍රියා විරහිත විය. කෙසේ වෙතත්, එම යන්ත්‍ර හයක් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට අමාත්‍යාංශය කටයුතු කර ඇති අතර, ඉතිරි යන්ත්‍ර තුනේ අලුත්වැඩියා කටයුතු තවමත් සිදුවෙමින් පවතී.

කොළඹ ජාතික රෝහලේ හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකකයේ සීටී ස්කෑන් යන්ත්‍ර 12ක්, කුරුණෑගල, කරාපිටිය, ත්‍රිකුණාමලය, හම්බන්තොට, බදුල්ල, රත්නපුර, කළුතර, හොරණ, ජාතික දන්ත රෝහල, සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක විශේෂිත ළමා රෝහල සහ මාතර රෝහලේ අනෙකුත් සී.ටී. මාසයකට පෙර අක්රිය විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *