රුපියල් මිලියන 2.1 ක් වටිනා විදුලිබල මණ්ඩලයේ උපකරණ සොරකම් කරලා

ඇතුල්කෝට්ටේ පිහිටි ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ කලාප ගබඩාවක් බිඳ රුපියල් ලක්ෂ 21කට අධික වටිනාකමකින් යුත් කේබල් සහ උපකරණ සොරකම් කිරීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් වැලිකඩ පොලිසිය විමර්ශනයක් ආරම්භ කර තිබේ.

අගෝස්තු 11 සහ 14 අතර කාලය තුළ මෙම සොරකම සිදුව ඇති බවට කලාප කාර්යාලයේ විදුලි ඉංජිනේරුවරයා වැලිකඩ පොලිසියට පැමිණිලි කර තිබුණා.

විදුලි ඉංජිනේරුවරයා ගොනු කළ පැමිණිල්ලේ සඳහන් වූයේ රුපියල් මිලියන 1.7ක් වටිනා ක්‍රිම්පිං මෙවලම් දෙකක්, රුපියල් ලක්ෂ 3ක් වටිනා තඹ කේබල් සහ අච්චු කරන ලද කේස් සර්කිට් බ්‍රේකර් අඩංගු පෙට්ටි හයක් සොරකම් කර ඇති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *