රිය අනතුරකින් විපතට පත් වූවන්ගේ පවුල් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ පහක මුදලක්

ඊයේ පෙරවරුවේ සිදුවූ ඛේදජනක අනතුරින් මියගිය පුද්ගලයින්ගේ පවුල් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ පහක මූල්‍ය ආධාර ලබාදීමට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා උපදෙස් දී තිබේ.

විපතට පත් වූවන්ගේ පවුල් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 5 ක මුල්‍ය ආධාර ලබාදෙන ලෙස ජනාධිපති ලේකම් සමන් ඒකනායක මහතා ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයට සහ ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට නියෝග කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *