රියදුරු බලපත්‍රය ඇතුළු සියලුම ගාස්තු සංශෝධනය කිරීමට මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කරයි.

විදේශ රැකියා සඳහා තම රියදුරු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමේ ප්‍රවණතාවක් වර්ධනය වෙමින් පවතින අතර නුදුරු අනාගතයේ දී රියදුරු බලපත්‍රය සහ වාහන මාරු කිරීම් ඇතුළු සියලුම ගාස්තු සංශෝධනය කිරීමට මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව අනුමැතිය ඉල්ලා තිබේ.

දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලුම සේවාවන් සඳහා ගාස්තු සංශෝධනය කිරීමට අමාත්‍යවරයාගේ අනුමැතිය පසුගියදා ලැබී ඇති අතර, එය ළඟදීම ගැසට් කිරීමට නියමිත බව එම ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

රියදුරු බලපත්‍ර කොමසාරිස් (වේරහැර ප්‍රධාන කාර්යාලය) වසන්ත එන්.ආරියරත්න ඩේලි මිරර් වෙත පැවසුවේ 2009 වසරේ අවසන් සංශෝධන සිදු කර වසර 13කට පසුව මෙම ගාස්තු සංශෝධන සිදුකරන බවයි.

නව ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතාගේ අනුමැතිය ලැබී ඇති බවත්, එම සංශෝධන මහා භාණ්ඩාගාරය වෙත යොමු කළ බවත් ඔහු පැවසීය.

“අනෙකුත් බොහෝ රජයේ දෙපාර්තමේන්තු විසින් පිරිනමනු ලබන සේවාවන් සඳහා වන ගාස්තු හා සසඳන විට, අපගේ සේවාවන් සඳහා වන ගාස්තු නව රියදුරු බලපත්‍රයක් සඳහා රු. 1, 700 ක් වැනි ඉතා අඩු වන අතර ඔබේ අලුත් නොකිරීම සඳහා වසරකට දඩයක් සඳහා රු. 250 ක් පමණි. රියදුරු බලපත්‍රය,” කොමසාරිස්වරයා පැවසීය.

පසුගිය මාර්තු මාසයේ සිට ඩොලර් හිඟය හේතුවෙන් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිත්‍ය මුද්‍රිත රියදුරු බලපත්‍ර කාඩ්පත නිකුත් කරන්නේ විදේශ රැකියා අපේක්ෂා කරන අයට පමණක් බවත් එය විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ වීසා සහ ගුවන් ටිකට්පත් වැනි සංක්‍රමණ සාක්ෂි සහිතව නිකුත් කරන බවත් ඔහු පැවසීය.

“අලුත් කිරීම් ඇතුළුව අනෙකුත් සියලුම අයදුම්කරුවන් සඳහා, අපි කඩදාසි මත තාවකාලික බලපත්‍රයක් අනුමත කරමු, එය ඩොලර් ලබා ගැනීමේ හැකියාව මත පදනම්ව ඔස්ට්‍රියාවෙන් නව කොටස් ලැබුණු විට කාඩ්පත් නිකුත් කිරීමට අපි සැලසුම් කරන තෙක් වසරක් සඳහා වලංගු වේ. ” ආරියරත්න මහතා පැවසීය.

මේ වසරේ මාර්තු මාසයේ සිට විදේශ රැකියා අපේක්ෂාවෙන් සිටි අයදුම්කරුවන් 60,000 කට අධික පිරිසකට සාමාන්‍ය ප්ලාස්ටික් බලපත්‍ර කාඩ්පත වේරහැර DMT රියදුරු බලපත්‍ර ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන් සහ අනුරාධපුර, ගම්පහ, හම්බන්තොට, යාපනය, කළුතර, මහනුවර දිස්ත්‍රික් කාර්යාල අටකින් නිකුත් කර ඇත. කුරුණෑගල සහ මොණරාගල මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.