බිත්තර

රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහලට නොමිලේ බිත්තර සැපයීමට කුකුළු ගොවීන් පියවර ගනී.

රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහලට දින 10ක් නොමිලේ බිත්තර ලබාදීමට පියවර ගනිමින් සිටින බව සමස්ත ලංකා බිත්තර නිෂ්පාදකයින්ගේ සංගමය පවසයි.

එහි සභාපති සරත් රත්නායක කියා සිටියේ රෝහලට බිත්තර සැපයුමේ උග්‍ර හිඟයක් පවතින බවට මාධ්‍ය වාර්තා කිරීමත් සමඟ මෙම තීරණය ගත් බවයි.

කොළඹ නගරයේ සියලුම රෝහල්වලට බිත්තර රු. 53.

රත්නායක කියා සිටියේ රුපියල් 1000 බැගින් වෙළඳපොළට බිත්තර සැපයීමට හැකි වනු ඇති බවයි. ලබන සතිය වන විට 55.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *