රැකියා බඳවා ගැනීමේදී අමතර අයකිරීම් කරන අතරමැදියන්ට එරෙහිව ඊශ්‍රායලය ශ්‍රී ලංකාවට අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලාංකික රැකියා අපේක්‍ෂකයින් ඊශ්‍රායලයේ සේවය සඳහා භාරකරුවන් ලෙස බඳවා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේදී අමතර ගාස්තු සඳහා කිසිදු මධ්‍යම මැදිහත්වීමක් සිදු නොකළ යුතු බව ඊශ්‍රායල රජයේ බලධාරීන් ශ්‍රී ලංකාවට නිශ්චිතවම දැනුම් දී ඇති බව වාර්තා වේ.

රැකියා සොයන්නන් රැකියා සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා විවිධ මාර්ග හරහා අමතර මුදලක් ගෙවන බව මීට පෙර මාධ්‍ය වාර්තා කළේය.

ඊශ්‍රායලයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය මේ සම්බන්ධයෙන් කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශයට මේ වසරේ මැයි මාසයේදී නිශ්චිතවම දැනුම් දී ඇත.

විදේශ සේවක පරිපාලන සංගමයේ, ජනගහන හා ආගමන දේශසීමා අධිකාරියේ (PIBA) අධ්‍යක්ෂවරිය වන Inbal Mashash මහත්මිය සාකච්ඡා අතරතුර, රජයක් ලෙස රජයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදී ඇති ස්ථාන 2,000ක් සඳහා රජයේ ගිවිසුම්වලට අනුව පුද්ගලයන් බඳවා ගැනීමේදී සලකා බැලිය යුතු කරුණක් බව අවධාරණය කළාය.

තානාපති කාර්යාලය ඊශ්‍රායලයේ ජනගහන හා ආගමන දේශසීමා අධිකාරියේ ස්ථාවරය ලිඛිතව අමාත්‍යාංශයට දන්වා ඇත. මුලදී, ඊශ්‍රායලයේ භාරකරුවන් ලෙස වැඩ කිරීම සඳහා නියමු ව්‍යාපෘතියේ කොටසක් ලෙස පුද්ගලයින් 500 ක් බඳවා ගැනීමට නියමිතව තිබුණි.

මධ්‍යම ආසියාතික රටවල් සහ ඉන්දියාව සිය ශ්‍රමිකයන් යැවීමට තරග කරන බැවින් බඳවා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය කඩිනම් කරන ලෙස ඊශ්‍රායලය ද ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉල්ලා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *