රාජ්‍ය සේවය ගැන දැනුම්දීමක්

‍රාජ්‍ය සේවය තවදුරටත් ප්‍රසාරණය කළ නොහැකි බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ, ජන අනුපාතයට අනුව ලෝකයේ වැඩිම රාජ්‍ය සේවකයින් සංඛ්‍යාවක් සිටින රට ශ්‍රී ලංකාව බවයි.

ගාල්ල ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා මේ බව සදහන් කළේ ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *