රාජ්‍ය සේවකයින් සඳහා සතියකට වැඩ දින 4ක් : ප්‍රධාන අංශ 4ක් බැහැර කරයි.

මේ සතියේ සිට රාජ්‍ය අංශයේ සේවකයන්ට සිකුරාදා දින නිවාඩු දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

සෞඛ්‍ය, විදුලිබල හා බලශක්ති, අධ්‍යාපන සහ ආරක්ෂක යන අංශ ඊට ඇතුළත් නොවන බව අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පැවසීය.

මෙයට අනෙකුත් අත්‍යාවශ්‍ය සේවා ඇතුළත් නොවන බවද ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

ඉදිරි මාස 3 සඳහා රජයේ නිලධාරීන්ට සතියේ වැඩ කරන දිනයක් (01) ලබා දීමට තීරණය කර ඇති බව රජය පවසයි.

රාජ්‍ය නිලධාරීන් නිවාඩු කාලය තුළ කෘෂිකර්මාන්තයේ සහ වගා කටයුතුවල නිරත වීමට දිරිගැන්වීම සඳහා මෙම පියවර ගෙන ඇත.

දැනට පවතින ඉන්ධන හිඟය හේතුවෙන් මගී ප්‍රවාහනය අඩාල වී ඇති අතර, රාජ්‍ය අංශයේ සේවකයන්ට තමන්ගේ ප්‍රවාහනය සඳහා ප්‍රවේශ වීම දුෂ්කර වී ඇත.

මේ තත්ත්වය මත රජයේ නිලධාරීන්ට සතියේ වැඩ කරන දිනයක් සඳහා නිවාඩු ලබාදී ඔවුන්ගේ ගෙවත්තේ හෝ වෙනත් ස්ථානයක කෘෂිකාර්මික කටයුතුවල යෙදීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීම සුදුසු බව පෙනේ.

ඉදිරියේදී ඇතිවීමට නියමිත ආහාර හිඟයට පිළියමක් ලෙස මෙම පියවර ගන්නා බව රජය පවසයි.

ඊට අදාළ යෝජනාව රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා අමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කර ඇත.

ඒ අනුව ජලය, විදුලිය, සෞඛ්‍ය, ආරක්‍ෂක, අධ්‍යාපන, ප්‍රවාහන, වරාය සහ ගුවන් සේවා වැනි අත්‍යාවශ්‍ය සේවා සපයන ආයතන හැර අනෙකුත් සියලුම රාජ්‍ය ආයතන සිකුරාදා දිනවල ඉදිරි මාස 3 සඳහා වසා දැමීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *