රාජපක්ෂලාට වන්දි ගෙවන්න ඕන තරම් සල්ලි තියෙනවා: සුමන්තිරන්

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් වන්දි ලබා දුන්නේ නම් මේ රටේ මිලියන 22 ක ජනතාවට ගෙවීමට තරම් මුදලක් රාජපක්ෂ සහෝදරයන් සතුව රටින් පිටත තැන්පත් කර ඇති බව දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්.ඒ.සුමන්තිරන් මහතා පැවසීය.

ආර්ථික අර්බුදයට වගකිව යුතු අයගෙන් අයකර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය දැන් ආරම්භ කළ යුතු බව ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

රාජපක්ෂ සහෝදරයන් රටින් බැහැරව තැන්පත් කරන මුදලින් පමණක් රටේ ආර්ථිකය නගා සිටුවිය හැකි බව ඔහු පාර්ලිමේන්තුවට පැවසීය.

“රටෙන් පිටත නවතා ඇති සියලුම මුදල් ගෙන්වා ගත හැකිය. එම මුදලින් පමණක් රටේ ආර්ථිකය පණ ගැන්විය හැකිය. රටේ ආර්ථිකය කඩා වැටුණේ එවකට සිටි ජනාධිපතිවරයා, ඔහුගේ සහෝදරයන් සහ ඔවුන් සමඟ වැඩ කළ තවත් කිහිප දෙනෙකු විසින් මහජන මුදල් සොරකම් කර තිබීම නිසයි.

මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටියේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය කළ යුතුව තිබුණේ මේ රටේ සෑම පුරවැසියෙකුටම වන්දි ගෙවා සොරකම් කළ මුදල් භාණ්ඩාගාරයට ගෙන්වා රටේ ආර්ථිකය නඟා සිටුවීමට කටයුතු කරන ලෙසට නියෝග කිරීමයි.

මේ රටේ සෑම පුරවැසියෙකුටම වන්දියක් ඉල්ලා සොරකම් කළ මුදල් ආපසු ගෙනැවිත් ආර්ථිකය යළි නගා සිටුවීමට ඉල්ලා සිටීමට අයිතියක් ඇති බව ඔහු පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *