රාජගිරිය හුදෙකලා බවින් නිදහස් කෙරේ

අද පස්වරු 2.30 සිට ක්‍රියාත්මක පරිදි කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශයක හුදකලා බව ඉවත් කර තිබේ.

යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා සඳහන් කළේ, වැලිකඩ පොලිස් බලප්‍රදේශයේ ඔබේසේකරපුර ග්‍රාම නිලධාරී වසම හුදකලා බවින් නිදහස් කළ බවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *