රබර් වර්ග ආනයන පාලනය කිරීමට රජය යෝජනා කරයි.

මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති 26 අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළේ ශ්‍රී ලංකාව දේශීයව නිෂ්පාදනය කරන රබර් ද්‍රව්‍ය වර්ග සඳහා ආනයන පාලනයක් හඳුන්වා දෙන බවයි.

ශ්‍රී ලංකාවට අධික ලෙස රබර් ආනයනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම සඳහා වැවිලි අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් බී.අයි.ඒ.ජේ ධර්මකීර්ති මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් අමාත්‍යාංශ කමිටුවක් විසින් සකස් කරන ලද වාර්තාවකට අනුව මෙම පියවර ගෙන ඇත.

දේශීය රබර් වගාවන් ආරක්ෂා කර ගැනීමේ අරමුණින් කෙටි කාලීන සහ දීර්ඝ කාලීන නිර්දේශ ඇතුළත් වාර්තාව අද මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා වෙත භාරදී තිබේ.

රබර් ආනයනය සඳහා ආයෝජන මණ්ඩලය විසින් කර්මාන්ත ශාලා වෙත නිකුත් කරන බලපත්‍ර දිනපතා හෝ සතිපතා වැවිලි අමාත්‍යාංශයට ඉදිරිපත් කිරීම ද එම නිර්දේශවලට ඇතුළත් ය.

තවද, එම ක්‍රියාවලිය අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා පොල් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නම් කරන ලද රාජ්‍ය නිලධාරියෙකු පත් කිරීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *