රන් මිල සැලකිය යුතු පහත වැටීමක් පෙන්නුම් කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ රත්‍රං මිලෙහි සැලකිය යුතු අඩුවීමක් දක්නට ලැබෙන බව දේශීය රන් අලෙවිකරුවන් පවසයි.

වාර්තාගත මිල රුපියල් 100ක් ලෙස සටහන්ව තිබූ කැරට් 22 රත්රන් එකක මිල ඊයේ (26දා) දිනයේදී සටහන් විය. 200,000 පසුගිය කාලයේ රු. 166,000 කි.

මේ අතර කැරට් 24 රන් ස්වෛරී එකක මිල ද රු. 180,500 කි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.