රන්ජන් ජයලාල් ඇතුළු පිරිසකට එරෙහිව අධිකරණයෙන් නියෝගයක්

විදුලි බල මණ්ඩලයේ වෘත්තීය සමිති නායකයින් පිරිසකට එරෙහිව කොළඹ කොටුව මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් නියෝගයක් නිකුත් කර තිබේ.

එහි දැක්වෙන්නේ රන්ජන් ජයලාල් ඇතුළු අනෙක් අය ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය, ජනාධිපති මන්දිරය, මුදල් අමාත්‍යංශ පරිශ්‍රය සහ මහ බැංකු පරිශ්‍රයට අද දින ඇතුළු වීමෙන් වැළකී සිටිය යුතු බවයි.

විදුලිබල මණ්ඩලය පුද්ගලික කරණය කිරීමට සැරසෙන බව පවසමින් එහි වෘත්තීය සමිති විරෝධතා ව්‍යාපාරයක් දියත් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *