රන්ජන් උපාධි විභාගයෙන් සමත් වෙයි

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතා කොළඹ විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයෙන් තරුණ සවිබල ගැන්වීම් හා සංවර්ධනය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රවේදී උපාධියේ දෙවන වසර විභාගය සාර්ථකව සමත්ව ඇත.

රාමනායක මහතා පැවසුවේ තමන් බන්ධනාගාරයේ සිටියදී විභාගයට පෙනී සිටි බවයි. ඔහු අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ චෝදනාවට වරදකරු වී සිර දඬුවම් විඳිමින් සිටියේය.

“මම මගේ දෙවන වසර විභාගයෙන් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබාගෙන ඇති අතර මගේ උපාධිය සම්පූර්ණ කිරීමට තවත් වසර දෙකක් තිබේ,” ඔහු ඩේලි මිරර් වෙත පැවසීය.

රාමනායක 2019 දී ඔහුගේ අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *