රන්ජන්ගේ කටහඬ පිළිඹද වාර්තාව රස පරීක්ෂකගෙන් අද අධිකරණයට

Share this Article

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතාගේ කඩහඬ පිළිබඳ වාර්තාව රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව අද (24) අධිකරණයට බාරදීමට නියමිතය.

රන්ජන් රාමනායක මහතා විනිසුරුවන් කිහිපදෙනෙකු සමඟ පැවැත්වූයේ යැයි කියන දුරකතන සංවාදවල ඇත්තේ ඔහුගේම කටහඬ දැයි තහවුරු කර ගැනීම සඳහා රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඉකුත් දා පරීක්ෂණ අරඹන ලදී. ඉහත වාර්තාව සකස් කරනු ලැබ ඇත්තේ ඒ හඬ පරීක්ෂණය පදනම් කරගෙනයි.

මේ පරීක්ෂණය සදහා රන්ජන් රාමනායක මහතාගේ කටහඬ සාම්පලයක් ද පසුගියදා රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවට කැඳවා ලබාගෙන තිබිණි. මේ පරීක්ෂණයට අනූව ඒ හඬපටයේ හඬ ස්ථීරයෙන්ම රන්ජන් රාමනායක මහතාගේ බව රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් මේ වන විට තහවුරු කරගෙන තිබේ.

අධිකරණයේ නියෝගයක් අනුව රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව මෙම හඬ පරීක්ෂණය කළේ රජයේ රස පරීක්ෂක ඒ. වැලිඅංග මහතා ඇතුළු නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් විසිනි.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.