රට හදන්න පාඨලීගෙන් යෝජනාවලියක්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී  පාඨලී  චම්පික රණවක මහතා ගුණාත්මක රාජ්‍ය සේවයක් සඳහා අලුත්ම යෝජනාවලියක් ඉදිරිපත් කළේය.

ඔහු මෙම යෝජනාවලිය ඉදිරිපත් කළේ ව්‍යාපාරිකයන් පිරිසක් සමග පැවති සාකච්ඡාවකදීය.

ගුණාත්මක රාජ්‍ය සේවයක් සඳහා සැලසුම් එක්සත් ජනරජ පෙරමුණ සතු බව  ඔහු මෙහිදී සඳහන් කළේය

පාටලී චම්පික රණවක මහතා එහිදී මෙසේද පැවසීය.

රට සංවර්ධනය සඳහා රාජ්‍ය සේවය ශක්තිමත් විය යුතුය. ඊට වර්තමානයේ පවතින ගැටලු විසඳීම අනිවාර්ය වෙයි. වසර 2005 දී ලක්ෂ හයක් වූ රාජ්‍ය සේවක සංඛ්‍යාව මේ වනවිට ලක්ෂ 14 ක් දක්වා වැඩිවී ඇත. ඔවුන්ගේ සේවා කාර්යක්ෂමතාව වර්ධනය කිරීමෙන් රාජ්‍ය සේවයේ ඵලදායීතාව වර්ධනය කිරීමේ හැකියාව ඇත. එහිදී සේවා ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ දර්ශක මත පදනම් ක්‍රමයක් හඳුන්වාදීම සුදුසයි.  වඩා කාර්යක්ෂම, නිවැරදි සහ ඉලක්ක සපුරා ගන්නා සේවකයන් සඳහා උසස්වීම් හා වැටුප් වර්ධක ලැබෙන ක්‍රමයක් සැකසිය යුතුය. දැනට සිදුවන්නේ වයස සහ සේවා කාලය මත පදනම් උසස්වීම් ක්‍රමයකි. එය දක්ෂතා සහ හැකියාව මත පදනම් වූ ක්‍රමවේදයක් දක්වා වෙනස්විය යුතුයි. එහිදී නිවැරදි, කාර්යක්ෂම සේවා සැපයීමට සේවකයන්  පෙලඹෙනවා. ඔවුන් අතර තරගකාරීත්වයක් නිර්මාණය වන අතර සේවා ගුණාත්මකභාවයට එය වැදගත් වෙයි.

මහජන නියෝජිතයන් සම්බන්ධවද මෙවැනිම ක්‍රියාවලියක් හඳුන්වා දීම අතිශය වැදගත් බවද පාඨලී චම්පික රණවක මහතා සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *