රජය විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන් 2000ක් බඳවා ගන්නවා: අධ්‍යාපන ඇමැති

විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ පවතින පුරප්පාඩු සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන් දෙදහසකට අධික සංඛ්‍යාවක් බඳවා ගැනීමට කටයුතු කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත අඟහරුවාදා (05) පාර්ලිමේන්තුවට පැවසීය.

විශ්වවිද්‍යාලවලට ප්‍රශස්ත ලෙස ක්‍රියාත්මක වීමට ආචාර්යවරුන් 12,000ක් පමණ අවශ්‍ය වූ බවත්, දැන් සිටින්නේ ගුරුවරුන් 9,000ක් පමණ බවත් අමාත්‍ය ප්‍රේමජයන්ත මහතා පැවසීය.

විශ්‍රාම ගිය හෝ රට හැර ගිය ආචාර්යවරුන් වෙනුවට ආචාර්යවරුන් 854ක් බඳවා ගැනීම සඳහා පසුගිය අයවැයෙන් මුදල් වෙන් කර තිබූ බවද ඇමැතිවරයා කීය.

“ඊළඟ අවුරුද්දේ අපි ඉතිරි අය බඳවා ගන්නවා,” ඔහු පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *