රජය විවිධ භාණ්ඩ සඳහා විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්දක් පනවයි

මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කරන ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඊයේ (01දා) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි භාණ්ඩ පෙළක් සඳහා විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්දක් පැනවීම නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කළේය.

2007 අංක 48 දරන විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද පනතේ වගන්තියේ (3) උප වගන්තියේ දක්වා ඇති විධිවිධානවලට යටත්ව, බද්ද 2024 දෙසැම්බර් 31 දක්වා ක්‍රියාත්මක වන බව රජයේ විශේෂ නිවේදනයක් හරහා සන්නිවේදනය කරන ලද ජනාධිපති නියෝගය පෙන්නුම් කරයි. .

බලපෑමට ලක් වූ භාණ්ඩ අතර බටර්, රටඉඳි, යෝගට්, මිදි (නැවුම් සහ වියලූ දෙකම), ඇපල්, සැමන්, හුරුල්ලන් සහ ලොකු ළූණු වැනි විවිධ එදිනෙදා ද්‍රව්‍ය ඇතුළත් වේ.

මෙම පියවර ආර්ථික අභියෝග කළමනාකරණය කිරීම සහ මූල්‍ය ස්ථාවරත්වය සහතික කිරීම සඳහා රජයේ පුළුල් උපාය මාර්ගයේ කොටසකි.

ආර්ථික ගැටලු විසඳීමට සහ ජාතියේ මූල්‍ය යහපැවැත්ම පවත්වා ගැනීමට මෙම ක්‍රියාමාර්ගවල අවශ්‍යතාව ජනාධිපති වික්‍රමසිංහ මහතා අවධාරණය කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *