රජය බදු ප්‍රතිශතය තවදුරටත් වැඩි කළ නොහැකි බව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට දැනුම් දුන්නා – ඇමති විජයදාස

රජය ඉල්ලා සිටින පරිදි මෙම අවස්ථාවේදී බදු ප්‍රතිශතය තවදුරටත් ඉහළ දැමිය නොහැකි බව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට (IMF) දන්වා ඇති බවත්, එම ඉල්ලීම නැවත සලකා බලන ලෙස ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් ඉල්ලීමක් කිරීමට රජය සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවත් අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය.

ලබන වසරේ මුල් කාර්තුව අවසන් වන විට බදු ආදායම යම් ප්‍රමාණයකින් ඉහළ නැංවිය යුතු බව මූල්‍ය අරමුදල රජයට දැනුම් දුන් බව ඔහු පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළේය.

බදු ආදායම වැඩි කිරීමට නම් බදු ප්‍රතිශතය වැඩි කිරීමට සිදුවන බවත් මේ අවස්ථාවේදී ජනතාව මත මීට වඩා බදු බර පැටවිය නොහැකි බව රජය ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට දන්වා ඇති බවත් අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ කොන්දේසි සපුරාලීමට රජය අපොහොසත් වීම හේතුවෙන් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ දෙවන වාරිකය ප්‍රමාද වන බවට විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් නැගු කරුණු පැහැදිලි කරමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා.

“IMF කොන්දේසි ක්‍රියාත්මක නොකිරීම ප්‍රශ්නයක් නොවේ. ලබන වසරේ මුල් කාර්තුව අවසන් වන විට ශ්‍රී ලංකාව නිශ්චිත ඉලක්කයකට බදු ආදායම ලබා ගැනීමට IMF අපේක්ෂා කරනවා. එම බදු ආදායම සපුරාලීම සඳහා පවතින බදු ප්‍රතිශතය වැඩි කළ යුතුයි. ජනතාව මත තවදුරටත් බදු බර පැටවීමට රජයට හැකියාවක් නොමැති බව අපි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට දැනුම් දුන්නා. බදු ආදායම වැඩි කිරීමේ අවශ්‍යතාවය IMF අවධාරණය කරනවා,” ඔහු පැවසීය.

බදු ආදායම ඉහළ නැංවීම සම්බන්ධයෙන් තමන් කළ ඉල්ලීම නැවත සලකා බලන ලෙස ඉල්ලීමක් කිරීම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමඟ මීළඟ සාකච්ඡා වටය බව අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *