වී

රජය අතහැර දැමූ කුඹුරු 11,000ක් වගා කිරීමට රුපියල් මිලියන 429ක් වෙන් කරයි

ඇතිවිය හැකි ආහාර අර්බුදයට මුහුණදීම සඳහා මේ වසර අවසන් වීමට පෙර අතහැර දැමූ කුඹුරු අක්කර 11,000ක් වගා කරන බව රජය ඊයේ ප්‍රකාශ කළේය.

කෘෂිකාර්මික රාජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රියදර්ශන ද සිල්වා මහතා පැවසුවේ, ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව හරහා පුරන් වූ කුඹුරු අස්වැද්දීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වන අතර ඒ සඳහා රජය රුපියල් මිලියන 420ක් වෙන් කර ඇති බවයි.

අනාගත ගෝලීය ආහාර අර්බුදයකට මුහුණ දීම සඳහා පකිස්ථානය සහ ඉන්දියාව විසින් සහල් අපනයනය තාවකාලිකව නවතා ඇති බවත්, ඒ හේතුවෙන් ඇතැම් රටවල් සහල් සැපයුමේ හිඟයක් දැනටමත් අත්විඳින බවත් ද සිල්වා පෙන්වා දුන්නේය.

“ඒ නිසා රටක් විදියට අපිත් මේ විපතට මුහුණ දෙන්න සූදානම් විය යුතුයි. රජයට පමණක් රටේ කෘෂිකර්මාන්තය දියුණු කළ නොහැක. ඒ සඳහා සියලු දෙනාගේම සහය අවශ්‍ය බව ඔහු පැවසීය.

කෘෂිකාර්මික අංශය ශ්‍රී ලංකාවේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් සියයට 7.5 ක් නියෝජනය කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ වාර්ෂික සහල් ඉල්ලුම මෙට්‍රික් ටොන් මිලියන 2.4ක් පමණ වේ. කෙසේ වෙතත්, මේ වසරේ සහල් අස්වැන්න මෙට්‍රික් ටොන් මිලියන 2.7 දක්වා ඉහළ යනු ඇතැයි පුරෝකථනය කර ඇති අතර එමඟින් සහල් මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ 3ක අතිරික්තයක් ඇති වේ.

මෙම පසුබිම තුළ ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියේදී ආහාර අර්බුදයකට මුහුණදීමට ඉඩක් නොමැති බව ද සිල්වා මහතා පැවසීය.

බීර නිෂ්පාදනය සඳහා සහල් සංචිත නිදහස් කිරීම තහනම් කරමින් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ද නියෝග නිකුත් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *