රජයේ සේවක වැටුප් ගෙවීම සම්බන්ධව විෂය භාර ඇමතිගෙන් පැහැදිලි කිරීමක්…

රාජ්‍ය සේවක වැටුප් හෝ සමෘද්ධි ඇතුළු සුබසාධන ප්‍රතිලාභ ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් අනියත බියක් ඇතිකර නොගත යුතු බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ෂෙහාන් සේමසිංහ ප්‍රකාශ කළා.

“රජයේ සේවක වැටුප්, විශ්‍රාම වැටුප් සහ සුබසාධන ප්‍රතිලාභ යෝජනා ක්‍රමවලට ප්‍රමුඛත්වය දෙනවා” අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

“රටේ ආර්ථිකය ස්ථාවර මට්ටමක තිබුණත් අපි තවමත් අර්බුදයෙන් සම්පූර්ණයෙන් ගොඩ ඇවිත් නැහැ. අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒම සඳහා අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙළ මේ වන විට ක්‍රියාත්මකයි. සියලුම අනිවාර්ය සහ අත්‍යාවශ්‍ය ගෙවීම් සිදු කරනු ලබන්නේ රජයේ ආදායම් සහ වියදම් කළමනාකරණය කිරීමෙනි”

“මේ ගැන අනිසි බියක් ඇතිකරගත යුතු නැහැ. ඊට අමතරව අදාළ රේඛීය අමාත්‍යාංශ සමඟ සාකච්ඡා කර ගෙවිය යුතු බිල්පත් පියවීමට රජය විධිමත් හා ක්‍රමානුකූල වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටිනවා” යැයි අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *