රජයේ රෝහල් 40ක් වසා දමයි, 100ක් වැසීමට ආසන්නයි

දිවයින පුරා රජයේ රෝහල් 40ක් පමණ වසා දමා ඇති අතර තවත් 100ක් වැසීමට ආසන්න බව වාර්තා වේ.

වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය නොමැති පීඩාවට පත් රෝහල් ප්‍රධාන වශයෙන් උතුරු පළාතේ සහ පුත්තලම සහ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කවල පිහිටා ඇත.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා සහ සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් අතර පැවති සාකච්ඡාවකදී මේ බව අනාවරණය විය.

එබැවින් වසා දැමීමට මුහුණ දී ඇති රෝහල් නැවත විවෘත කර මෙහෙයුම් අඛණ්ඩව සිදු කිරීමට කඩිනම් පියවර ගන්නා ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන්ට උපදෙස් දුන්නේය. රෝගී සත්කාරක සේවා කඩිනමින් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ අවශ්‍යතාව අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කළේය.

එපමනක් නොව, දැනට පවතින වසා දැමීම් සහ ඉදිරි වසා දැමීම් වෛද්‍යවරුන් විදේශගත වීම, විශ්‍රාම යාම, ස්ථාන මාරුවීම් වලට ලක්වීම සහ ඔවුන්ගේ තනතුරුවලින් ඉල්ලා අස්වීම ඇතුළු විවිධ සාධක මත පැන නගින බව පරීක්ෂණ මගින් අනාවරණය වී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *