රජයෙන් පවුල් මිලියන දෙකක් සඳහා නොමිලේ සහල්…

සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභීන් ඇතුළු අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් ලක්ෂ 20කට මසකට සහල් කිලෝග්‍රෑම් 10 බැගින් මාස දෙකක කාලයක් ලබාදීම සඳහා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් පත්‍රිකාවට අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය (PMD) ප්‍රකාශ කළේ වී මෙට්‍රික් ටොන් 40,000 ක අවශ්‍යතාවය සපුරාලීම සඳහා රජය විසින් වී මෙට්‍රික් ටොන් 61,600 ක් මිලදී ගන්නා බවයි.

කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ වී මෝල්වල සහාය ඇතිව දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් විසින් මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිතය.

දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් යටතේ අඩු ආදායම්ලාභීන් ඇතුළු හඳුනාගත් සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභීන් අතර පවතින ක්‍රමයට සහල් බෙදාදීම සිදු කෙරෙන අතර කාන්තා, ළමා කටයුතු සහ සමාජ සවිබල ගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය මඟින් දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් සම්බන්ධීකරණය කර ඔවුන්ට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දෙනු ඇත.

මුළු ඇස්තමේන්තුගත වියදම රුපියල් මිලියන 8,040 ක් වන අතර, වී මිලදී ගැනීම සඳහා රුපියල් මිලියන 6,200 ක්, සහල් වේලීම සඳහා රුපියල් මිලියන 290 ක්, ඇඹරුම් ගාස්තු සඳහා රුපියල් මිලියන 590 ක්, ඇසුරුම් වියදම් සඳහා රුපියල් මිලියන 200 ක්, අතිරේක වශයෙන් රුපියල් මිලියන 160 ක්. මෝල් හිමියන්ට ගෙවීම, ප්‍රවාහනය සඳහා රුපියල් මිලියන 600.

කෙසේ වෙතත්, වැඩසටහනේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය වෙළඳපල උච්චාවචනයන් මත වෙනස් වන අතර, අවශ්‍යතාවය ඇති වුවහොත් භාවිතා කිරීමට රුපියල් මිලියන 10,000 ක පමණ අයවැය ප්‍රතිපාදනයක් වෙන් කරනු ලැබේ.

කෘෂිකර්ම හා ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තු දත්ත වලට අනුව, 2022/2023 මහ කන්නයේ වී වගාව සඳහා යොදා ගන්නා භූමි ප්‍රමාණය දළ වශයෙන් හෙක්ටයාර් 732,201ක් වන අතර අපේක්ෂිත අස්වැන්න මෙට්‍රික් ටොන් මිලියන 3.3ක් වන අතර සහල් මෙට්‍රික් ටොන් මිලියන 2.2ක් පමණ ලබා ගත හැක. නිෂ්පාදනය කරනු ලැබේ. රටේ මාසික සහල් අවශ්‍යතාවය ආසන්න වශයෙන් මෙට්‍රික් ටොන් 210,000ක් වන බැවින් ඉදිරි මහ කන්නයේ වී අතිරික්තයක් දැකිය හැකි බව නිරීක්ෂණය වී ඇත.

එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස වී ගොවියාත් පාරිභෝගිකයාත් යන දෙකම ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා 2022/23 කන්නයේ නිශ්චිත වී ප්‍රමාණයක් මිලදී ගැනීමට රජය මැදිහත් විය යුතුය. තවද, රටේ පවතින අතිශය දුෂ්කර ආර්ථික තත්ත්වය හේතුවෙන් සමාජයේ අඩු ආදායම්ලාභී කණ්ඩායම් යහපත් පෝෂණ මට්ටමක් පවත්වා ගැනීමට සහය වෙමින් අර්බුදයේ අහිතකර බලපෑම්වලින් ඔවුන් ආරක්ෂා කිරීම අවශ්‍ය වේ.

සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභීන් ඇතුළු පවුල් ලක්ෂ 20කට ආසන්න සංඛ්‍යාවකින් මෙම කණ්ඩායම සමන්විත වේ. මෙම පිරිස සඳහා 2023 අප්‍රේල් මාසය දක්වා රජය අමතර අරමුදල් සපයා ඇතත්, තවත් කාලයක් මෙම අඩු ආදායම්ලාභීන් රැකබලා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවක් පවතී.

2022/2023 මෙම කන්නයේ වී අස්වැන්න පෙර මහ කන්නයට වඩා වැඩි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බැවින් හඳුනාගත් අඩු ආදායම්ලාභීන්ට ඔවුන්ගේ ජීවන තත්ත්වය පවත්වා ගැනීම සඳහා අමතර සහයෝගයක් ලබා දීම සඳහා වී වලින් කොටසක් භාවිතා කිරීම සුදුසුය. . මෙම වැඩසටහන මඟින් රටේ ගොවීන්ට මෙන්ම අඩු ආදායම්ලාභී කණ්ඩායම්වලටද ප්‍රතිලාභ සැලසේ.

භාණ්ඩාගාර ලේකම්, ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන්, කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්, රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්, කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ සවිබල ගැන්වීම් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් , සියලුම දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්, සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව සහ අනෙකුත් අදාළ ආයතන යෝජිත වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රමවේදය පිළිබඳ සාකච්ඡා සඳහා සහභාගී වනු ඇත.

යෝජිත සහල් බෙදා හැරීමේ යාන්ත්‍රණය පිළිබඳව සාකච්ඡා කර තීරණයක් ගැනීමට ද අපේක්ෂා කෙරේ. මීට අමතරව ගොවීන් විසින් මිලදී ගැනීමට නියමිත සහල් වර්ගවල නිෂ්පාදන පිරිවැය, සහල් සඳහා සහතික මිලක්, වී හිමියාගේ සහභාගීත්වය, ප්‍රවාහන ක්‍රම සහ වී ඇඹරුම් ගාස්තු පිළිබඳව ගැඹුරින් සාකච්ඡා කෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *