රග්බි ලෝක කුසලාන කුසලානය ශ්‍රී ලංකාවට…

Webb Ellis Cup, රග්බි ලෝක කුසලාන කුසලානය ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට 2023 පෙබරවාරි 18, 19 සහ 22 යන දිනවල ප්‍රදර්ශනය කෙරේ.

Master Card Sri Lanka විසින් සංවිධානය කරනු ලබන මෙම කුසලානය මෙම කාලය තුළ කොළඹ සහ මහනුවරදී මහජන ප්‍රදර්ශනය සඳහා විවෘත කෙරේ.

කුසලානය 2023 පෙබරවාරි 18 වැනි සෙනසුරාදා සවස 04.00 සිට රාත්‍රී 08.00 දක්වා කොළඹ තුරඟ තරග පිටියේදී ප්‍රදර්ශනය කෙරේ.

Webb Ellis Cup තරගාවලිය 2023 පෙබරවාරි 19 වැනි ඉරිදා පෙරවරු 11.00 සිට පස්වරු 03.00 දක්වා කොළඹ CR & FC ක්‍රීඩාංගණයේදී ප්‍රදර්ශනය කෙරේ.

රග්බි ලෝක කුසලාන කුසලානය 2023 පෙබරවාරි 22 වැනි බදාදා පෙරවරු 10.00 සිට පස්වරු 02.00 දක්වා මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජයේ ප්‍රදර්ශනය කෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *