යෝජිත ජාතික ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභාවක් පිහිටුවීම පිළිබඳ සාකච්ඡා පසුගියදා පවත්වා ඇත.

යෝජිත ජාතික ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභාවක් පිහිටුවීම පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් පසුගිය අඟහරුවාදා (07) පැවැත්විණි.

2048 වන විට ශ්‍රී ලංකාව තිරසාර සංවර්ධිත රටක් බවට පත් කිරීම අරමුණු කරගත් ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ උපාය මාර්ග සැලසුම් කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම, අධීක්ෂණය සහ සමාලෝචනය කිරීමේ අරමුණින් ජාතික ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභාව පිහිටුවීමට යෝජිත සංකල්ප පත්‍රිකාවක් මත මෙම සාකච්ඡාව පදනම් විය.

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවට අනුව, මෙම සාකච්ඡාව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජාතික සභාවේ කෙටි, මධ්‍ය කාලීන සහ දිගුකාලීන ජාතික ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේ ප්‍රමුඛතා හඳුනාගැනීමේ අනුකාරක සභාවේදී පැවැත්විණි.

ජාතික සභා අනුකමිටුවේ නිර්දේශ මත ජනාධිපති ලේකම් සමන් ඒකනායක මහතාගේ සභාපතිත්වයෙන් යුත් ජාතික ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභාව පිහිටුවීමේ ක්‍රියාකාරී කමිටුව ස්ථාපිත කර ඇත. ජනාධිපති ලේකම් සමන් ඒකනායක සහ අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් අනුර දිසානායක යන මහත්වරු කොමිසමට අදාළ සංකල්ප පත්‍රිකාව අනු කමිටුවට ඉදිරිපත් කළහ.

සංකල්ප පත්‍රිකාවට අනුව, එය රටේ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති තීරණය කිරීම සඳහා පිහිටුවා ඇති ඉහළම මට්ටමේ නිල යාන්ත්‍රණය ලෙස ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් හරහා ස්ථාපිත කිරීමට යෝජිතය. කෙටි කාලීන, මධ්‍ය කාලීන හා දිගු කාලීන සංවර්ධන සැලසුම් කිරීම, සංවර්ධන සැලසුම්කරණයට පහසුකම් සැලසීම සහ සම්පත් කාර්යක්ෂමව වෙන් කිරීම තුළින් නිසි විශ්ලේෂණය, ජාතික සංවර්ධන ප්‍රතිපත්ති රාමුව 2023 – 2048 සැකසීම සමඟ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය සහ ප්‍රතිපත්ති මාර්ගෝපදේශනය කොමිෂන් සභාවේ කාර්යයන්ට ඇතුළත් වේ. රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ හැකියාවන් සහ විභවයන් හඳුනා ගැනීම, වත්මන් ජාතික ප්‍රමුඛතා මත පදනම්ව සංවර්ධන ක්ෂේත්‍ර හඳුනාගෙන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම, සංවර්ධන සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමත් සමඟ විධිමත් නියාමන හා ඇගයීම් ක්‍රියාවලීන් ක්‍රියාත්මක කිරීම, අන්තර් සම්බන්ධීකරණ ක්‍රියාවලීන් ක්‍රියාත්මක කිරීම ශක්තිමත් කිරීම ජාතික හා පළාත් මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනික ක්‍රම පිළිබඳව කමිටුවේදී දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කෙරිණි.

ඒ අනුව කොමිෂන් සභාවේ කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා කොමිෂන් කාර්යාංශයක් පිහිටුවීමට යෝජිත අතර, එහි අරමුණු ඉටු කිරීම සඳහා මෙහෙයුම් කමිටුවක් ද ස්ථාපිත කිරීමට නියමිතය. තවද, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 04, 27 සහ 148 වගන්ති යටතේ පාර්ලිමේන්තුවට සිය බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකිවන පරිදි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට අවශ්‍ය තාක්ෂණික මගපෙන්වීම් සහ පහසුකම් සැපයීම සඳහා ව්‍යවස්ථානුකූලව ස්ථාපිත යාන්ත්‍රණයක් ලෙස ජාතික ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභාව ක්‍රියා කිරීමට නියමිතය.

තවද, කොමිෂන් සභාවේ දිගුකාලීන ප්‍රතිපත්ති සැලසුම්වලට 2023 – 2048 දක්වා ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ජාතික යටිතල පහසුකම් ප්‍රතිපාදන සහ ඊළඟ වසර සඳහා මධ්‍ය කාලීන ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් සහ රාජ්‍ය ආයෝජන සැලසුම් සහ ආංශික සංවර්ධන සැලසුම් යටතේ වාර්ෂික අයවැය සහ වාර්ෂික පළාත් අයවැය සැලසුම් මෙන්ම කෙටි කාලීන ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් ඇතුළත් වේ. – කාලීන ප්රතිපත්ති සැලසුම්.

මෙම සංකල්ප පත්‍රිකාව ඉතා ඉක්මනින් ජාතික සභාවට ඉදිරිපත් කර අවශ්‍ය ඉදිරි ක්‍රියාවලිය සඳහා පියවර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බව කාරක සභාව අමතමින් කාරක සභාවේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වජිර අබේවර්ධන, ජනාධිපති ලේකම් සමන් ඒකනායක, අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් අනුර දිසානායක, මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග, මහාචාර්ය ශිරන්ත හීන්කෙන්ද, ආචාර්ය සුනිල් ජයන්ත නවරත්න යන මහත්වරු කාරක සභා රැස්වීමට එක්ව සිටියහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *