යුක්තිය පසිඳලීමේ හැකියාව ගැන ජනතාවට විශ්වාසයක් තිබිය යුතුයි: ඇමති විජයදාස

නීතියේ ආධිපත්‍යය සුරකින රටක සෑම පුද්ගලයකුටම යුක්තිය ඉටුකර ගැනීමේ හැකියාව පිළිබඳව විශ්වාසයක් තිබිය යුතු බව අධිකරණ අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ සිකුරාදා ප්‍රකාශ කළේය.

ජාතික නීති සතිය – 2023 අමතමින් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ පොලිසිය, අධිකරණය සහ නීති වෘත්තිකයන් විසින් දැනට භාවිතා කරන ක්‍රමවේදයන් සියලු පුරවැසියන්ට යුක්තිය ඉටු කිරීමේදී ප්‍රමාණවත් නොවන බවත් 2022 දරුණු ආර්ථික අර්බුදයේ  ජාතිය තුළ නීතියේ ආධිපත්‍යය සැලකිය යුතු කොටසක් බිඳ වැටීමට හේතු වූ බවත්ය.

“නීතියේ ආධිපත්‍යය ක්‍රියාත්මක වන සමාජයක, අසාධාරණයක් වූ විට යුක්තිය පසිඳලීමට හැකි බව සෑම පුරවැසියෙකුටම සහතික විය යුතුය” යනුවෙන් රාජපක්ෂ ප්‍රකාශ කළේ සමාජ හා ආර්ථික ස්ථාවරත්වය පවත්වා ගැනීම සඳහා යුක්තිය ඉටු කරන තීරණාත්මක කාර්යභාරය අවධාරණය කරමිනි. අනාගත අර්බුද වැළැක්වීමට සහ සුහද සමාජයක් ගොඩනැගීමට මෙම ප්‍රශ්නය ආමන්ත්‍රණය කිරීම අතිශයින් වැදගත් වේ.

අධිකරණය, පොලිසිය සහ සමථ මණ්ඩල ඇතුළු අධිකරණ පද්ධතිය තුළ විවිධ ආයතනවල කාර්යභාරයන් සහ කාර්යයන් පිළිබඳව මහජනතාව දැනුවත් කිරීමේ අවශ්‍යතාව අගවිනිසුරු ජයන්ත ජයසූරිය මහතා අවධාරණය කළේය.

“මෙම ආයතන ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඔවුන්ගේ තරාතිරම හෝ ධනය නොසලකා සෑම පුරවැසියෙකුටම යුක්තිය සඳහා සමාන ප්‍රවේශයක් ඇති බව සහතික කිරීම සඳහා ය,” ජයසූරිය පැවසීය. ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් සහ අවශ්‍යතා ආරක්ෂා කිරීම සහ ධනවතුන්ගේ සහ බලවතුන්ගේ අනිසි බලපෑම් වැළැක්වීම සඳහා මෙම ආයතනවලට තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඇත.

2023 ජාතික නීති සතිය ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ පද්ධතිය මුහුණ දෙන අභියෝග පිළිබඳව විවෘතව සාකච්ඡා කිරීමට නීති සහ අධිකරණ ක්ෂේත්‍රවල නායකයින්ට වේදිකාවක් විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *