මේ වසර අවසන් වන විට විද්‍යුත් මෝටර් රථ පද්ධතියක් : ඇමති බන්දුල

විවිධ ගැටලු මඟහරවා ගනිමින් රජය විසින් යෝජිත විද්‍යුත් මෝටර් රථ පද්ධතිය මේ වසර අවසන් වන විට දියත් කිරීමට නියමිත බව කැබිනට් ප්‍රකාශක, ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවසීය.

ඊයේ මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඔහු කියා සිටියේ ඊ-මෝටර් ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවසන් තීරණයට එළඹ ඇති බවයි.

කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී ඇතත් විවිධ වෘත්තීය කමිටුවලින් වාර්තා ලැබිය යුතු බැවින් එම ක්‍රමය දියත් කිරීමට තවත් කාලයක් ගතවනු ඇත.

“මේ සඳහා අපට කොළඹ ගංගාරාමය අසල ගොඩනැගිල්ලක් කුලියට ගැනීමට සිදු විය. එම ගොඩනැගිල්ල රජයේ තක්සේරුකරුවන් විසින් තක්සේරු කළ යුතුයි. අපි විශ්වාස කරනවා පද්ධතිය සඳහා කාර්යාල ව්‍යුහය සම්පූර්ණ කළ යුතුයි,” ඔහු පැවසීය.

“අපි කොතරම් වෙහෙස මහන්සි වී වැඩ කළත්, පවතින ප්‍රසම්පාදනය සහ අනෙකුත් ක්‍රියාවලීන් ඉතා කාලය ගතවන ඒවා, අපි මෙම ක්‍රියා පටිපාටි මග හැරියහොත්, වැඩසටහන ක්‍රියා පටිපාටිවලට අනුව ක්‍රියාත්මක නොවූ බව පවසමින් අපට දොස් පවරනු ඇත.

කෙසේ වෙතත්, වාහන ලියාපදිංචිය සරල කිරීමට සහ දූෂණ හා වංචනික ක්‍රියාකාරකම් අවම කිරීමට විසඳුමක් ලෙස මෙම වසර අවසන් වන විට විද්‍යුත් මෝටර් රථ ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කරන බව අමාත්‍ය ගුණවර්ධන මහතා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *