මුහුද ආශ්‍රිතව පවතින අඩු පීඩන කලාපය ගැඹුරු පීඩන අවපාතයක් දක්වා වර්ධනය වීමේ අවදානමක්

අන්දමන් සහ නිකොබාර් දූපත් ආශ්‍රිතව ගිනිකොන දිග බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශයේ පැවති අඩු පීඩන කලාපය පීඩන අවපාතයක් දක්වා වර්ධනය වී අද මධ්‍යගතව පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ස්වභාවික උපද්‍රව පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

අඩු පීඩන කලාපය හෙට වයඹ-වයඹ දෙසට ගමන් කර බටහිර මධ්‍යම බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශය හරහා ගැඹුරු පීඩන අවපාතයක් දක්වා වර්ධනය වීමට ඉඩ ඇති බව ඔවුන් පවසයි.

සුළගේ වේගය පැ.කි.මී.45 ක් විය හැකි අතර වෙරළබඩ ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය පැ.කි.මී.60 දක්වා වැඩිවිය හැක.

කෙසේ වෙතත්, ඉහත මුහුදු ප්‍රදේශවල තද වැසි සහ රළු හෝ ඉතා රළු මුහුදු ප්‍රදේශ ද අපේක්ෂා කළ හැකි බව එම දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

එබැවින් ඉදිරි පැය 24 තුළ මුහුදු නොයන ලෙස නාවික සහ ධීවර ප්‍රජාවට උපදෙස් දෙනු ලැබේ. ඉහත සඳහන් මුහුදු ප්‍රදේශවල සිටින පුද්ගලයින්ට කඩිනමින් වෙරළට පැමිණීමට හෝ ආරක්ෂිත ප්‍රදේශවලට යන ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *