මුරලිගේ සිලෝන් බෙවරේජස් සඳහා ටින් කම්හලක් ඉන්දියාවේ

මුත්තයියා මුරලිදරන් විසින් ප්‍රවර්ධනය කරන ලද ශ්‍රී ලාංකේය බීම සමාගමක් වන Ceylon Beverage Can Pvt Ltd, කර්නාටක ප්‍රාන්තයේ ධර්වාඩ් ඔබ්බෙන් Mummigatti හි අංගසම්පූර්ණ කම්හලක් පිහිටුවන බව Deccan Herald (DH) බ්‍රහස්පතින්දා වාර්තා කළේය.

ප්‍රදේශයේ “ඇලුමිනියම් කෑන් සහ බීම පිරවුම් කම්හලක්” පිහිටුවීම සඳහා සමාගම මීට පෙර ප්‍රාන්ත රජයට යෝජනාවක් යවා තිබුණි. එය රුපියල් කෝටි 440ක ආයෝජනයකින් අක්කර 26ක ඉඩමක් ඉල්ලා තිබුණි. 500කට රැකියා උත්පාදනය කිරීමට අපේක්ෂිතයි.

ශ්‍රී ලාංකේය සමාගම දැනට විවිධ ප්‍රමාණයේ සිහින්, සිනිඳු සහ සම්මත කෑන් අටක් පාරිභෝගික ලේබල් මාලාවක් සමඟ නිෂ්පාදනය කරයි. මෙම කලාපයෙන් විශාල ඉල්ලුමක් ඇති බැවින් එය ඉන්දියාවේ බලාගාරයක් ආරම්භ කරයි.

මැයි මාසයේදී Ceylon Beverage සමාගම Campa සිසිල් බීම සඳහා කෑන් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා Reliance Consumer Products සමඟ සම්බන්ධ විය.

Ceylon Beverages 2020 දී ආරම්භ කරන ලද අතර ඛනිජ ජලය, ශක්තිජනක බීම, සිසිල් බීම සහ ටින්වල රස කළ කිරි නිෂ්පාදනය කරන සමාගම් කිහිපයක් සමඟ හවුල් වේ. එය පැයකට කෑන් 48,000 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් සහ බෝතල් 34,000 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය කරයි. සමාගමේ බලාගාරය වසරකට කෑන් මිලියන 300 ක් පිරවීමට සමත් වේ.

කර්නාටක කාර්මික ප්‍රදේශ සංවර්ධන මණ්ඩලය (KIADB), DH ට අනුව ඉඩම් අංක 157 හි අක්කර 16.70 ක්, බිම් අංක 156 හි අක්කර 2.64 ක් සහ බිම් අංක 158 හි අක්කර 6.15 ක් වෙන් කර ඇත.

හෙස්කොම් ආයතනය මගින් kVA බලය 3000ක් සහ දිනකට ජලය ලීටර් ලක්ෂ 20ක් ලබාදීමටද අවසර ලබාදී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *