මුදල් මුද්‍රණ හිමිකම් මහ බැංකුව ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

මහ බැංකුව මෑත කාලයේ රජයේ බිල්පත් පියවීමට හෝ පෙර ගත් ණයවල පොලී ගෙවීමට පවා මුදල් මුද්‍රණය කිරීමේ ප්‍රකාශ ප්‍රතික්ෂේප කළ අතර බොහෝ දුරට සාර්ථක වූ බිල්පත් වෙන්දේසිවල දී ඉදිරිපත් කරන ලද සම්පූර්ණ මුදලම වෙළෙඳපොළෙන් ම ලබා ගැනීමට සමත් වූ බව පෙන්වා දුන්නේය.

මෙම විෂය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ කියා සිටියේ මුදල් මුද්‍රණය සඳහා ආර්ථික විද්‍යාවේ භාවිත වන සංචිත මුදල් ප්‍රසාරණය ඉහළ යාමේ කිසිදු සලකුණක් තමාට නොපෙනෙන බවයි.

මේ අතර, බැංකු වල කෙටි කාලීන ද්‍රවශීලතා අවශ්‍යතා සපුරාලීම සහ එමගින් පොලී ඉහළ යාම වැලැක්වීම පමණක් අරමුණු කරගත් කාලීන ගබඩා හරහා අන්තර් බැංකු වෙළඳපොළට ද්‍රවශීලතාව සැපයීම සම්බන්ධයෙන් ඇතැම් අංශ විසින් මතු කරන ලද උත්සුකයන්ද ඔහු විසින් ඉවත් කරන ලදී.

“මුදල් මුද්‍රණය සඳහා නියම යෙදුම වන සංචිත මුදල් ප්‍රසාරණයේ ප්‍රමාණය අනුව – එය ඇත්ත වශයෙන්ම අඩුවීමක් පෙන්නුම් කර ඇත,” ඔහු දෙසතියකට පෙර පශ්චාත් මුදල් ප්‍රතිපත්ති රැස්වීමේ මාධ්‍ය හමුවේදී මාධ්‍යයට පැවසීය.

වෙන්දේසි සම්පූර්ණයෙන් දායක වීම හේතුවෙන් වසරේ මුල් සති කිහිපය තුළ බිල්පත් වෙන්දේසි සඳහා සෘජු දායකත්වය අනවශ්‍ය වූ බැවින් සංචිත මුදල් ප්‍රසාරණය ද සීමා වී ඇති බව ඔහු පැවසීය.

පසුගිය සති දෙක තුළ බිල්පත් වෙන්දේසි අඩුවෙන් දායක විය.

2023 පෙබරවාරි 2 වැනිදායින් අවසන් වූ සතිය තුළ සංචිත මුදල් රුපියල් මිලියන 59,020.14 කින් ඉහළ ගියේ ප්‍රධාන වශයෙන් වාණිජ බැංකු විසින් මහ බැංකුවේ තබා ඇති තැන්පතු ප්‍රමාණය වැඩිවීම හේතුවෙනි.

ඇතැම් කොටස් මහ බැංකුවේ මුළු බිල්පත්වල වැඩිවීම මුද්‍රිත මුදල්වලට සමාන ලෙස අර්ථකථනය කරයි, නමුත් මහ බැංකුව පවසන්නේ එවැනි සියලු වත්කම් වැඩිවීමෙන් සැබෑ මුදල් සංසරණයට නොලැබෙන බැවින් ඒ දෙක අතර වෙනසක් පවතින බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *