මුදල් නෝට්ටුවලට හානි කළොත් දැඩි දඩුවම්

විසිතුරු භාණ්ඩ සහ තෑගි අයිතම සකස් කිරීම සඳහා වලංගු මුදල් නෝට්ටු යොදා ගැනීම සහ එවැනි ක්‍රියාකාරකම් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රවර්ධනය කිරීම් පිළිබඳව අවධානය යොමු වී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

මුදල් නෝට්ටු යොදාගෙන විවිධ නිර්මාණ කිරීම මේ වනවිට සමාජය තුළ රැල්ලක් බවට පත්වී ඇති බවත් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ පාලක මණ්ඩලයේ අවසරයකින් තොරව මුදල් නෝට්ටු විකෘති කිරීම ඇතුළු එහි නියම ස්භාවයට හානි කිරීම වරදක් බවත් එම බැංකුව කියයි.

එවැනි වරදකට අධිකරණය ඉදිරියේ වරදකරුවෙකු වුවහොත් රුපියල් මිලියන 25 කට නොවැති දඩ මුදලක් හෝ තෙවසරකට නොඅඩු සිරදඬුවමකට හෝ ඒ දෙකටම යටත් කළ හැකි බවත් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වැඩි දුරටත් සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *