මීළඟ ජන්දයේදී ජනතාව රනිල්ව නිතරගයෙන් පත් කළ යුතු බව වජිර පවසයි.

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මහජන ඡන්දයෙන් තවත් වාරයක් සඳහා නිතරගයෙන් ජනාධිපතිවරයා ලෙස තේරී පත් විය යුතු බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වජිර අබේවර්ධන මහතා පවසයි.

ඩේලි මිරර් වෙත වාර්තා වන පරිදි, ජනාධිපතිවරයාට එරෙහිව තරඟ කිරීමට අදහස් කරන පුද්ගලයින්ට ආර්ථිකයක් පණ ගැන්වීමට සහ ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය පෙරමුණට ගෙන ඒමට හැකියාවක් නොමැති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වජිර අබේවර්ධන මහතා පැවසීය.

“තේරී පත්වී කෙටි කාලයක් ඇතුළත ඉන්ධන සහ ගෑස් පෝලිම් සහ විවිධ විරෝධතා ඇති වූ ශ්‍රී ලංකාව සාමාන්‍ය තත්ත්වයට ගෙන ඒමට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට හැකි විය,” මන්ත්‍රීවරයා පැවසීය.

එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ තමාගේ අදහසට අනුව මහජනතාව රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාව තවත් වාරයක් සඳහා නිතරගයෙන් ජනාධිපතිවරයා ලෙස පත් කළ යුතු බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *