මිහින්තලේ ආරක්‍ෂක නිලධාරීන් ඉවත්කර ගනී

යුද හමුදා පැමිණීම තම ජීවිතයට තර්ජනයක් යැයි විහාරාධිපති හිමියන් සිතන්නේ නම් ඓතිහාසික මිනින්තලේ විහාරස්ථානයේ යොදවා ඇති ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉවත් කර ගැනීමට තීරණය කර ඇති බව ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රමිත බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා පාර්ලිමේන්තුවට පැවසීය.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ නාඳුනන පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු සිවිල් නිවාසවල සිටීම හේතුවෙන් විහාරාධිපති හිමියන්ගේ ජීවිතයට තර්ජනයක් පවතින බවට විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා නැගූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලබාදෙමින්.

“සාමාන්‍ය වැසියන් ලෙස කටයුතු කළ පුද්ගලයන් දෙදෙනා හමුදා සාමාජිකයන්.
ආරක්‍ෂක තත්ත්වය තක්සේරු කිරීමෙන් අනතුරුව විහාරස්ථානයේ සහ සංචාරකයන්ගේ ආරක්‍ෂාව තහවුරු කිරීමට ඔවුන් යොදවා ඇත. පන්සල් භූමියේ සිටින සියලුම හමුදා නිලධාරීන් පැමිණීම තර්ජනයක් ලෙස සලකන්නේ නම් ඔවුන් ඉවත් කර ගැනීමට අපි තීරණය කර තිබෙනවා,” රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *