අත්‍යාවශ්‍ය

මිල පාලනය ඉවත් කිරීමෙන් පාරිභෝගිකයින්ට අසාධාරණයක් නැහැ – ඇමති අලගියවන්න

අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩවල පාලන මිල ඉවත් කිරීම තුළින් පාරිභෝගිකයාට අසාධාරණයක් සිදුවී නොමැති බව ප්‍රකාශ කළ අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, මිල පාලනය ඉවත් කිරීමෙන් පසු භාණ්ඩ කිහිපයක මිල පහත වැටී ඇති බව පැවසීය.

ඇතැම් අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ සඳහා පාලන මිල පැනවූයේ පාරිභෝගික ජනතාවට සෙත සැලසීමේ සැබෑ චේතනාවෙන් බවත් එය සාර්ථක නොවූ බව ඔවුන් පිළිගන්නා බවත් ඔහු පාර්ලිමේන්තුවට පැවසීය.

“අපි පාලන මිලක් පැනෙව්වේ ඒකෙන් පාරිභෝගිකයින්ට ප්‍රතිලාභ ලැබෙනවාද කියලා බලන්න. අපි ඒක කළේ නියම චේතනාවෙන්. නමුත්, එය කළ නොහැකි බව අපි පිළිගන්නවා,” ඔහු පැවසීය.

පාරිභෝගිකයින්ට යම් අසාධාරණයක් සිදුවුවහොත් රාජ්‍ය මැදිහත්වීම සඳහා ප්‍රතිපාදන සහිතව පාලන මිල ඉවත් කළ බව අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

“මිල පාලනය ඉවත් කිරීමෙන් පසු අපට ධනාත්මක ප්‍රතිඵලයක් දැකිය හැකියි. සීනි මිල රු. දැන් කිලෝවක් 125යි. මිල පාලනය ක්‍රියාත්මක වන විට සීනි කිලෝග්‍රෑමයක තොග මිල රුපියල් 200ක් පමණ විය. සිමෙන්ති හිඟයත් දැන් සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත්වෙමින් තිබෙනවා,” ඔහු පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *