මැතිවරණ නීති සමාලෝචනය කිරීම සහ සංශෝධනය කිරීම සඳහා පත් කරන ලද 10 දෙනෙකුගෙන් යුත් කොමිසම

විශ්‍රාමලත් අගවිනිසුරු ප්‍රියසාත් ඩෙප් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් 10 දෙනෙකුගෙන් යුත් විමර්ශන කොමිසමක් පත් කරමින් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කළේය.

කොමිෂන් සභාවේ මූලික කර්තව්‍යය වන්නේ දැනට පවතින සියලුම මැතිවරණ නීති සහ රෙගුලාසි හොඳින් සමාලෝචනය කිරීම, විමර්ශන, පරීක්ෂණ සහ තක්සේරු කිරීම් සිදු කිරීම සහ පසුව මෙම නීති සමකාලීන අවශ්‍යතා සමඟ පෙළගැස්වීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය සංශෝධන සඳහා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමයි.

මාස 6ක කාල රාමුවක් තුළ මෙම විස්තීරණ ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ කිරීම කොමිෂන් සභාවට පැවරී ඇත.

කොමිෂන් සභාවේ පත්කළ සාමාජිකයින් පහත පරිදි වේ.

1. විනිසුරු වැවගේ ප්‍රියසාත් ජෙරාඩ් ඩෙප්, ජනාධිපති නීතිඥ – විශ්‍රාමික අගවිනිසුරු
2.සුන්තරම් අරුමයිනයහම්
3. සේනානායක අලිසඳරාලගේ
4. නලීන් ජයන්ත අබේසේකර, පො.කො
5. රාජිත නවීන් ක්‍රිස්ටෝපර් සේනාරත්න පෙරේරා
6. අහමඩ් ලෙබ්බේ මොහොමඩ් සලීම්
7. සාගරිකා දෙල්ගොඩ මෙනවිය
8. එස්තර් ශ්‍රියානි නිමල්කා ප්‍රනාන්දු මෙනවිය
9. විතාරණගේ දීපානි සමන්තා රුද්‍රිගු
10. Alan Carmichael Vere David

පවතින සියලුම මැතිවරණ නීති හා රෙගුලාසි පරීක්ෂා කර අවශ්‍ය සංශෝධන සඳහා නිර්දේශ ලබා දීම කොමිසමට පැවරී ඇත. කාන්තා සහ තරුණ නියෝජනය වැඩි කිරීම, සම්ප්‍රදායික මුද්‍රිත ඡන්ද පත්‍රිකා වෙනුවට නවීන තාක්ෂණය භාවිත කරමින් විද්‍යුත් ඡන්දය භාවිත කිරීම හඳුන්වාදීම, විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට පහසුකම් සැලසීම ඇතුළු විවිධ කරුණු කෙරෙහි මෙම නිර්දේශයන් තුළ විශේෂ අවධානයක් යොමු කෙරෙනු ඇත.

තවද, දේශපාලන පක්ෂ සහ ස්වාධීන කණ්ඩායම් විසින් මාධ්‍ය භාවිතය යෝග්‍ය ලෙස භාවිතා කිරීම සඳහා මඟ පෙන්වීම සඳහා මාධ්‍ය ප්‍රමිතීන් සැකසීම සඳහා කොමිෂන් සභාව නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරනු ඇත. දේශපාලන හා පොදු කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී දේශපාලන පක්ෂ, ස්වාධීන කණ්ඩායම් සහ ඒවායේ සාමාජිකයින් සඳහා ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් ද ඔවුන් යෝජනා කරනු ඇත.

මීට අමතරව, විශ්වාසය සහ මහජන වගවීම වර්ධනය වන ආකාරයෙන් දේශපාලන පක්ෂ ලියාපදිංචි කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධ නීති සහ රෙගුලාසි ශක්තිමත් කිරීමේ ක්‍රම කොමිසම යෝජනා කරනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *