මැතිවරණ කොමිසම දේශපාලන පක්ෂ සංකේත දෙකක් ඉවත් කරයි

ශ්‍රී ලංකා ජාතික මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් දේශපාලන පක්ෂ සඳහා ලබාදී නොමැති සංකේත ලැයිස්තුවෙන් සංකේත දෙකක් ඉවත් කිරීමේ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබේ.

එම ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කර ඇත්තේ ඔටුන්නක් සහ ගොවියෙකුගේ සංකේත වේ.

මෙම සංකේත දෙක මීට පෙර “දේශපාලන පක්ෂවලට වෙන් නොකළ” යන කාණ්ඩය යටතේ සංකේත ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කර තිබූ අතර ජනවාරි මාසයේදී ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද ගැසට් පත්‍රයකද ඇතුළත් කර ඇත.

ජාතික මැතිවරණ කොමිසමේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙක් NewsWire වෙත පැවසුවේ ජාතික සංකේතවලට සමාන සංකේත දෙකක් වන බැවින් එම සලකුණු දෙක ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කළ බවයි.

එම නිලධාරියා වැඩිදුරටත් පැවසුවේ, මේ හේතුව නිසා එය දේශපාලන පක්‍ෂයකට සංකේතයක් ලෙස වෙන් නොකළ යුතු බව කොමිසමේ අදහස වූ බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *