මාර්තු 25ට පෙර මැතිවරණයක් පැවැත්වෙන ලකුණු.

පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම මාර්තු මස 25 වනදාට පෙර පැවැත්විය යුතුව ඇතැයි මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති නිමල් පුංචිහේවා මහතා පවසයි.

පළාත් පාලන ආයතනවල නිල කාලය මේ වසරේදී අවසන් වීමට නියමිතව තිබුනද
පළාත් පාලන අමාත්‍යවරයාට ඇති බලතල අනුව එහි නිල කාලය වසරකින් දීර්ඝ කෙරුණි.

ඒ අනුව මේ මස 20 වැනිදායින් පසුව පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම පැවැත්විය හැකි බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා කියා සිටියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *