මැතිවරණය

මහ මැතිවරණය ජුනි 20 වැනිදා පැවැත්වේ

Share this Article

අප්‍රේල් මස 25 වැනිදාට කල් දමා තිබූ පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණ ජුනි මස 20 වෙනිදා පැවැත්වීමට කටයුතු කරන බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය සඳහන් කරයි. ඒ අනුව ඊට අදාළ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය අද රාත්‍රියේදී නිකුත් කිරීමට නියමිතයි.

මිට පෙර අප්‍රේල් මස 25 වෙනිදා මහ මැතිවරණය පැවැත්වීමට දින නියම කර තිබූ නමුත් කොරෝනා වසංගතයේ ව්‍යාප්තිය මත මැතිවරණය කල් දැමීමට මැතිවරණ කොමිසන් සභාව මිට පෙර පියවර ගනු ලැබුණි.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.