සමාගම්

මහ බැංකුව පණ ලබයි – ආර්ථිකය නගා සිටුවීමට වැඩසටහන් රැසක්

කෝවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් මතුවිය හැකි අර්බුදකාරී තත්ත්වයන් හමුවේ ආර්ථිකය නගා සිටුවීමේ රජයේ වැඩපිළිවෙළට සහාය දීමක් ලෙස, නව ණය වැඩසටහන් හඳුන්වා දීමට ශී‍්‍ර ලංකා මහ බැංකුව තීරණය කර තිබේ.

2020 මාර්තු මස 27 වන දින හඳුන්වා දුන් ප‍්‍රතිමූල්‍යකරණ යෝජනා ක‍්‍රමය යටතේ දැනටමත් ලබා දී ඇති රුපියල් බිලියන 27. 5 ට අමතරව ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් බලපත‍්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවලට සියයට 1 ක සහන පොලී අනුපාතිකයක් යටතේ පුළුල් පරාසයක ඇපකර පොරොන්දු මත අරමුදල් ලබා දීමට ඒ අනුව තීරණය කර තිබේ.

එමෙන්ම එම පහසුකම දේශීය ව්‍යාපාර බොහොමයක් සඳහා බෙදී යෑම සහතික කරමින් බලපත‍්‍රලාභී වාණිජ බැංකු විසින් එම අරමුදල් 4% ක පොලී අනුපාතිකයක් යටතේ ව්‍යාපාරවලට ලබා දෙනු ඇති බව මහ බැංකුව පවසනවා.

මෙම යෝජනා ක‍්‍රමය සහ දැනට පවතින ප‍්‍රතිමූල්‍ය යෝජනා ක‍්‍රමය මගින් කෝවිඩ්-19 වසංගතයෙන් බලපෑමට ලක්වූ ව්‍යාපාර සඳහා සම්පූර්ණ වශයෙන් රුපියල් බිලියන 150 ක් සැපයෙනු ඇති.

මීට අමතරව, ඉදිකිරීම් අංශයේ ව්‍යාපාර විසින් අතීතයේ සිදු කරන ලද කොන්ත‍්‍රාත් ව්‍යාපෘති සඳහා ලැබිය යුතු මුදලට සමානව රජය විසින් නිකුත් කෙරෙන ඇපකරයක් මත ඉහත සඳහන් සහනදායී පොලී අනුපාතික යටතේ ණය ලබා ගැනීම සඳහා අරමුදල් සම්පාදනය කෙරෙමින් එම ව්‍යාපාර සඳහාම වෙන් වූ ණය යෝජනා ක‍්‍රමයක් ද හඳුන්වා දීමට තීරණය වී තිබෙනවා.

මෙම නව ණය යෝජනා ක‍්‍රම පිළිබඳ මෙහෙයුම් උපදෙස් හැකි ඉක්මනින් ඉදිරි කාලයේ දී නිකුත් කරන බවයි ශී‍්‍ර ලංකා මහ බැංකුව නිවේදනය කළේ.

එම තීරණවලට එළඹ ඇත්තේ, මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය ඊයේ (16) පස්වරුවේ රැස්වූ අවස්ථාවේදීයි.

බලපත‍්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවල සියලූ රුපියල් තැන්පතු වගකීම් සඳහා අදාළ ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතය ඊයේ සිට ක‍්‍රියාත්මක වන පරිදි සියයට 2 ක් දක්වා පදනම් අංක 200 කින් අඩු කිරීමට ද මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙනවා. ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතයෙහි මෙම අඩු කිරීම තුළින් දේශීය මුදල් වෙළෙඳපොළ වෙත රුපියල් බිලියන 115 ක අතිරේක ද්‍රවශීලතාවක් සැපයෙන අතර, එමගින් බලපත‍්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවල අරමුදල් පිරිවැය අඩු කිරීමටත්, ආර්ථිකයේ ණය ප‍්‍රවාහ ගලා යෑම වේගවත් කිරීමටත් මූල්‍ය පද්ධතියට හැකියාව හිමි වන බවයි මහ බැංකුව පවසන්නේ.

ප‍්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික පදනම් අංක 150 කින් අඩු කිරීම සහ බැංකු අනුපාතිකය පදනම් අංක 550 කින් අඩු කිරීම ඇතුළුව, දැනටමත් ක‍්‍රියාවට නංවා ඇති අනෙකුත් බොහෝ ලිහිල්කරණ ප‍්‍රතිපත්ති ක‍්‍රියාමාර්ගවලට අමතරව ඊයේ සිට ගනු ලැබූ මෙම තීරණයත් සමඟ 2020 වසරේ මේ දක්වා කාලය තුළදී ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතය පදනම් අංක 300 කින් පහළ දමා තිබෙනවා.

අඩු පිරිවැයක් යටතේ ව්‍යාපාර සහ කුටුම්භ වෙත ණය ලබාදීම ඉහළ නංවමින් මූල්‍ය අංශය විසින් ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාව සහ අරමුදල් පිරිවැය පහළ යෑමෙහි ප‍්‍රතිලාභය, ප‍්‍රමාදයකින් තොරව ආර්ථිකය වෙත ලබා දීම එමගින් අපේක්ෂිතයි. මුදල් මණ්ඩලය විසින් ආර්ථික සහ මූල්‍ය වෙළෙඳපොළ වර්ධනයන් අඛණ්ඩව සුපරීක්ෂණය කරන අතර, ඉදිරි කාලයේ දී ආර්ථික ක‍්‍රියාකාරිත්වයෙහි තිරසාර නඟා සිටුවීමකට සහාය වීම සඳහා තවදුරටත් ප‍්‍රතිපත්ති සහ නියාමන ක‍්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව ද ශී‍්‍ර ලංකා මහ බැංකුව නිවේදනය කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.