මහින්ද සමරසිංහ මහතාගේ අසුන සඳහා ලලිත් වර්ණකුමාර

කළුතර දිස්ත්‍රික් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (SLPP) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද සමරසිංහ මහතා ඉල්ලා අස්වීමෙන් පුරප්පාඩු වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූරයට වාද්දුවගේ මංජු ලලිත් වර්ණ කුමාර තේරී පත් වූ බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිවේදනය කරයි.

“1981 අංක 1 දරන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනතේ 64 (2) වගන්තිය මගින් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත පැවරී ඇති බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී වාද්දුවගේ මංජු ලලිත් වර්ණ කුමාර මහතා තේරී පත් වූ බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව මෙයින් දැනුම් දෙයි. මහින්ද බුද්ධදාස සමරසිංහ මහතාගේ ඉල්ලා අස්වීම හේතුවෙන් පුරප්පාඩු වූ කළුතර මැතිවරණ දිස්ත්‍රික් අංක 3 හි නවවැනි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූරයට” මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් අද නිකුත් කරන ලද අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද සමරසිංහ මහතා 2021 නොවැම්බර් 25 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සිය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වූයේ තානාපති රවිනාථ ආර්යවංශ මහතා විශ්‍රාම ගැන්වීමෙන් පුරප්පාඩු වූ එක්සත් ජනපදයේ සහ මෙක්සිකෝවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති ධූරය භාර ගැනීමට ය.

බුලත්සිංහල ආසනයේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ප්‍රධාන සංවිධායක ලෙස කටයුතු කරන වර්ණකුමාර මහතා 2020 මහ මැතිවරණයේදී මනාප ඡන්ද 46,361ක් ලබා ගනිමින් ලැයිස්තුවේ ඊළඟ පුද්ගලයා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *